Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Geia Food klar med første CSR-rapport

Imødekommer nyt rapporteringskrav med et års forspring – årsresultat for 2017 præget af hård konkurrence.

Geia Food udsender nu virksomhedens første CSR-rapport. Hermed følger virksomheden - som en af de første blandt de rene fødevare-handelsvirksomheder - eksemplet fra sine detail-kunder, der allerede i flere år har udsendt detaljerede beretninger om deres indsats på områderne for samfundsansvar og bæredygtighed.

Fra indeværende regnskabsår bliver et stort antal virksomheder med omsætning, balance og medarbejderantal over en vis størrelse omfattet af skærpede krav i regnskabsloven. De skal dermed rapportere mere detaljeret end hidtil om bl.a. miljø, klima og sociale forhold.

Men Geia Food har valgt at tyvstarte et år før tid med CSR-rapporteringen. Og det er der en grund til, siger CEO Claus Ravnsbo:

”Det kan siges meget enkelt: Vore kunder er den skandinaviske detailhandel. Deres kunder er de skandinaviske forbrugere. Og for skandinaviske forbrugere er tillid afgørende, når de vælger indkøbssted. Derfor er ansvarlighed vigtigt for os såvel som for vore kunder – og det stiller krav til os om at kunne rapportere troværdigt om vores arbejde med CSR,” siger Claus Ravnsbo.

Geia Foods første egentlige CSR-rapport fokuserer især på områder som fødevaresikkerhed (hvor virksomheden har opnået to vigtige, globale kvalitetscertificeringer), dyrevelfærd, klima, miljø og økologi.

Rapporten rummer udvalgte cases om fødevareprodukter, hvor der er gjort en særlig indsats for at få dyrevelfærd eller miljøhensyn i højsædet, og Geia Foods CSR-arbejde bliver også sat i relation til FNs verdensmål – et af de nye forventninger, der følger af de nye regnskabsregler.

”Vi har nok det til fælles med mange virksomheder, at CSR-rapportering er en ny disciplin for os. Men vi er blevet rigtig glade for denne nye mulighed for at fortælle om vores arbejde og den rolle, vi spiller i forsyningskæden,” siger Claus Ravnsbo.

Årsregnskab for 2017 – konkurrencen er intens som aldrig før

Geia Food, der i sidste del af 2017 fik det norske investeringsselskab Credo Partners som ny hovedaktionær, opnåede i 2017 et årsresultat på 29,92 mio. kr. Det er et svagt fald i forhold til et 2016-resultat på 32,97mio. kr.

Omsætningen i 2017 er vokset til 1,21 mia. kr. mod 1,14 mia. forrige år, men Geia Food betegner alligevel det svagt vigende resultat som tilfredsstillende.

”Det understreger meget godt, at konkurrencen på fødevareområdet er intens som aldrig før. Der er ingen nemme sejre – kun ved at være bedst og mest konkurrencedygtig i hver eneste produktkategori kan man sikre sin rentabilitet,” fastslår CEO Claus Ravnsbo. For indeværende år ventes et resultat i størrelsesordenen 30-35 mio. kr.

Kontakt vedr. denne pressemeddelelse:
Claus Ravnsbo, CEO, Geia Food, tlf. +45 29 99 18 21

Geia Food er en førende, uafhængig leverandør af fødevarekoncepter. Virksomheden agerer som et værdiskabende bindeled mellem dygtige fødevareproducenter på den ene side og de skandinaviske detailkæder på den anden. Fokus er i høj grad på kædernes egne varemærker, men virksomheden leverer også egne varemærker som eksempelvis Eventyr Is. Geia Food beskæftiger i dag 64 medarbejdere og har kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Læs mere på www.geiafood.dk

Virksomhedens CSR-rapport kan downloades fra denne adresse:
https://www.geiafood.dk/media/63991/geia_csr-2017.pdf